Hooggevoeligheid

Wat is hooggevoeligheid?

Hoogsensitiviteit is een gevoeligheid voor prikkels en een intense verwerking daarvan.

Hoogsensitieve kinderen opvoeden kan veel van ouders vragen. Het kan moeilijk voelen omdat het in veel situaties anders werkt bij jouw kind. Zodra je weet wat jouw kind nodig heeft, blijkt het al een stuk makkelijker te zijn.

Kinderen die hoogsensitief zijn hebben prachtige kwaliteiten, maar er zijn ook redenen waarom ze soms vastlopen. In de huidige samenleving is het lang niet altijd makkelijk om op te groeien. Er is een enorme hoeveelheid aan prikkels, en de kwaliteiten die je hebt als hoogsensitief persoon worden nog niet altijd gewaardeerd. Hoe kun je je staande leren houden in deze maatschappij en tegelijkertijd je eigenheid omarmen en goed voor jezelf zorgen.

Hooggevoelige kinderen hebben hun voelsprieten ver naar buiten gericht. Ze zijn constant bezig om te scannen wat er gebeurd in de omgeving en hoe iemand anders zich voelt. Een aantal patronen die kinderen kunnen ontwikkelen om grip te krijgen op al deze prikkels zijn:

– Zichzelf helemaal terugtrekken
– Boosheid/woede
– Pleasen
– Niet kunnen kiezen
– Teveel rekening houden met de ander

Gevoelige kinderen voelen heel veel aan van wat andere kinderen in de klas meemaken. Ze pikken veel meer op wat voor andere mensen onopgemerkt blijft. Ze voelen bijvoorbeeld het verdriet van het ene kind, de eenzaamheid van een ander, de boosheid van weer een ander. Zoveel kinderen, zoveel indrukken. Dat maakt leren soms wel moeilijk.

Leerpunten:

Gevoelige kinderen nemen van alles waar wat de meeste volwassenen niet waarnemen. Ouders kunnen de belevingen van hun kind daarom soms niet goed plaatsen. Is het de fantasie van het kind? Stelt het zich aan? Als je als ouder je kind niet serieus neemt in wat het beleeft, gaat het kind zich terugtrekken uit de communicatie. Het gaat zich dan alleen en niet begrepen voelen. Dat is juist wat je niet wilt als ouder. Het tegendeel is eigenlijk nodig. Voor een gevoelig kind is het heel belangrijk dat zijn ouders hem serieus nemen en hem juist leren om te gaan met die gevoeligheid in plaats van die te ontkennen.

Het is voor een hooggevoelig kind belangrijk om 3 dingen te leren:

  1. Je gevoel leren verwoorden
    Een gevoelig kind heeft het nodig om vaak en veel te kunnen praten over wat het innerlijk beleeft. In het begin heeft een kind nog bijna geen taal voor zijn gevoelsleven. Die taal leert het in eerste instantie binnen het gezin. Sommige kinderen communiceren graag, anderen hebben daar meer moeite mee. Doorvragen is belangrijk. Op deze manier leert het kind taal te geven aan zijn gevoel.
  2. Leren onderscheiden wat van jou is en wat van de ander
    Dit tweede punt is een belangrijk stuk. Gevoelige kinderen voelen zich vaak net zoals iemand anders zich voelt. Ze nemen het gevoel over. Vaak hebben ze niet in de gaten dat het gevoel niet van henzelf is, maar van iemand anders.
  3. Ontdekken wat helpt om weer bij zichzelf te komen
    Wat heeft het kind nodig om weer op te laden? Is dat zichzelf even terugtrekken of is er iets anders nodig.

Het is een hele weg om een kind dit te leren, en het kost tijd. Maar wat heeft het kind er veel aan als het dit in de loop van de jaren steeds duidelijker krijgt: Dit ben ik en dat is de ander. Zo kunnen ze zich steeds meer verbinden met zichzelf. Hoe mooi is dat!

Enkele boekentips over dit onderwerp:


* Hoogsensitieve kinderen van Esther Bergsma (praktische leidraad voor ouders en professionals)
* Hooggevoelig op school van Josina Intrabartolo (Inzichten en tips voor een fijne tijd op de basisschool)
* Energetische bescherming, basisboek voor hooggevoelige mensen van Fons Delnooz en Patricia Martinot